Flip book element

Nước Tẩy Sàn IBTECO Super Clean

1,500,000

Nước Tẩy Sàn IBTECO Super Clean – Nước Tẩy Sàn Tiết Kiệm
Đóng gói can 18,75L

Đọc tiếp

IS 2243

Giá: Liên Hệ

Kích Thước
457,2×457,2x3mm

Đọc tiếp

IS 2242

Giá: Liên Hệ

Kích Thước
457,2×457,2x3mm

Đọc tiếp

Comet 2609 Lemmon

Giá: Liên Hệ

Tấm trải sàn Gerflor PVC Mipolam Comet

KT 2mx20mx2mm Trọng lượng 2950g/m2

Công nghệ bề mặt : PUR+

+ Độ chống mài mòn : Type I

+ Độ chống trơn trượt : R9

+ Kháng khuẩn, chống nấm mốc

Giao hàng theo cuộn, kèm dây hàn theo tỉ lệ

Đọc tiếp

Comet 2625 Iras

Giá: Liên Hệ

Tấm trải sàn Gerflor PVC Mipolam Comet

KT 2mx20mx2mm Trọng lượng 2950g/m2

Công nghệ bề mặt : PUR+

+ Độ chống mài mòn : Type I

+ Độ chống trơn trượt : R9

+ Kháng khuẩn, chống nấm mốc

Giao hàng theo cuộn, kèm dây hàn theo tỉ lệ

Đọc tiếp

Comet 2619 Ory

Giá: Liên Hệ

Tấm trải sàn Gerflor PVC Mipolam Comet

KT 2mx20mx2mm Trọng lượng 2950g/m2

Công nghệ bề mặt : PUR+

+ Độ chống mài mòn : Type I

+ Độ chống trơn trượt : R9

+ Kháng khuẩn, chống nấm mốc

Giao hàng theo cuộn, kèm dây hàn theo tỉ lệ

Đọc tiếp

Comet 2617 Skiff

Giá: Liên Hệ

Tấm trải sàn Gerflor PVC Mipolam Comet

KT 2mx20mx2mm Trọng lượng 2950g/m2

Công nghệ bề mặt : PUR+

+ Độ chống mài mòn : Type I

+ Độ chống trơn trượt : R9

+ Kháng khuẩn, chống nấm mốc

Giao hàng theo cuộn, kèm dây hàn theo tỉ lệ

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.