Sàn vinyl Gerflor cho phòng học hiện đại

Sàn vinyl Gerflor cho phòng học hiện đại

Chatrabhuj Narsee School provides a state-of-the-art facility for parents who want to ensure that their children are happy, comfortable and secure, while they are at work.
Part C – Blue
Project name: Chatrabhuj Narsee School
Product: Mipolam Concept / Mipolam Affinity / Transit Classic / Romus Self-Adhesive Capping Profile
Location: Pune, India
Trường Chatrabhuj Narsee cung cấp cơ sở hiện đại nhất cho các bậc phụ huynh muốn đảm bảo con cái của mình vui vẻ, thoải mái và an toàn, khi chúng đang học tập và thực hành.
Phần C – Xanh dương
Tên dự án: Trường Chatrabhuj Narsee
Sản phẩm: Mipolam Concept / Mipolam Affinity / Transit Classic / Romus Self-Apping Profile
Địa điểm: Pune, Ấn Độ
#school #cns #interiordesign #flooringsolutions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
0934842222
Chat Zalo