Sàn vinyl phối màu cam cho trường học by Gerflor

Sàn vinyl phối màu cam cho trường học by Gerflor

Through a wide range of sporting, cultural and cocurricular activities, Chatrabhuj Narsee School nurtures the creative potential of the students and celebrate their unique talent.
Part B – Orange
Project name: Chatrabhuj Narsee School …

Thông qua nhiều hoạt động thể thao, văn hóa và phong cách, Trường Chatrabhuj Narsee nuôi dưỡng tiềm năng sáng tạo của các học sinh và tôn vinh tài năng độc đáo của các em.
Phần B – Màu cam
Tên dự án: Trường Chatrabhuj Narsee
Sản phẩm: Mipolam Concept / Mipolam Affinity / Transit Classic / Romus Self-Apping Profile
Địa điểm: Pune, Ấn Độ
#school #flooring #interiordesign

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
0934842222
Chat Zalo